Termeni și condiții de utilizare a aplicației SmartAlert Alba Iulia

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

1. DESPRE APLICAȚIE

SmartAlert Alba Iulia este o aplicație mobilă de servicii electronice dezvoltată în cadrul proiectului Alba Iulia Smart City, printr-un parteneriat între Municipiului Alba Iulia și compania Industrial Software SRL din Sibiu. Aplicația pune la dispoziția cetățenilor un serviciu mobil de raportare a incidentelor din domeniul serviciilor şi utilităților publice ale Municipiului, fiind disponibilă pentru toți posesorii de dispozitive mobile (tabletă, smartphone) care au instalat aplicația şi rulează sub sisteme recente Android sau iOS, având acces la servicii de internet.

2. ACCEPTAREA TERMENILOR DE FUNCȚIONARE

Prin descărcarea și folosirea aplicației SmartAlert Alba Iulia acceptați aceşti Termeni și condiții de utilizare. Municipiul Alba Iulia poate să modifice acești Termeni și condiții de utilizare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul. Prin continuarea utilizării aplicației SmartAlert Alba Iulia, după ce sunt efectuate schimbări ai acestor Termeni și condiții, sunteți de acord să acceptaţi acele schimbări.

3. SCOPUL APLICAŢIEI ŞI SOLICITĂRII DE DATE PERSONALE

Aplicaţia SmartAlert va asigura un nou canal de comunicaţie, modern şi rapid între cetăţeni, dispeceratul municipal şi furnizorii de servicii şi utilităţi, în vederea inbunatatirii calităţii serviciilor acestora. De aceea, este indispensabilă identificarea cât mai precisă a naturii incidentului identificat şi a persoanei care transmite informaţiile. În acest sens, se pot identifica două tipuri de date ce intră sub incidenţa datelor personale:

Utilizatorul va lua la cunoştinţă natura datelor solicitate în momentul instalării aplicaţiei.

4. PRINCIPALII UTILIZATORI AI DATELOR

Principalul utilizator al informaţiilor şi datelor primite este dispeceratul municipiului, care va analiza natura problemei sesizate şi va verifica corecta ei înregistrare în sistemul de comunicare cu cetăţenii (aplicaţia CRM). Alţi destinatari, sunt departamente din cadrul primăriei sau dispecerate ale prestatorilor de servicii şi utilităţi locale, în scopul identificării corecte a problemei, comunicării cu furnizorii de servicii/ utilităţi şi cetăţenii, precum şi remedierii corespunzătoare a problemelor raportate. Informaţii privind natura incidentelor raportate pot fi transmise tuturor utilizatorilor, fără însă a fi conectate cu date personale, pe harta locală a incidentelor. Momentan nu este prevăzut schimbul de date cu ţări terţe sau organizaţii internaţionale, însă acesta poate interveni într-o etapă ulterioară, în cazul integrării aplicaţiei cu alte aplicaţii, cum ar fi aplicaţiile majore de social media.

5. PĂSTRAREA DATELOR

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal pe perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat iniţial, inclusiv în vederea constituirii unei arhive a incidentelor şi rezolvării lor, de natură a îmbunătăţi calitatea serviciilor locale.

6. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAŢIEI ŞI CATEGORII DE UTILIZATORI

Aplicația SmartAlert Alba Iulia este destinată persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, dispun de un telefon inteligent cu acces la date mobile şi care îşi asumă răspunderea asupra corectitudinii şi valabilităţii incidentelor raportate din domeniul utilităților publice. Principalele categorii de utilizatori sunt persoane majore, implicate civic, cetăţeni ai Municipiului Alba Iulia care doresc îmbunătăţirea serviciilor locale, sau persoane care vizitează oraşul şi doresc să supună atenţiei municipalităţii zone de îmbunătăţire a serviciilor şi utilităţilor locale, pe care le consideră importante. Transmiterea de mesaje eronate, răuvoitoare, obscene poate conduce la suspendarea dreptului de acces în aplicație. Alte categorii de persoane, pot utiliza modalităţile clasice de contact cu dispeceratul municipalităţii, afişate pe www.apulum.ro .

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, Municipiul Alba Iulia colectează și prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menționate în continuare, în scopuri legitime, în conformitate cu Termenii și condițiile de utilizare a aplicației SmartAlert Alba Iulia – Aplicație mobilă de servicii electronice care cuprinde atât secțiuni publice de informare cât și secțiuni securizate de interacțiune online. Orice informație pusă la dispoziție de către dumneavoastră, colectată, prelucrată, transmisă de către Municipiul Alba Iulia atunci când folosiți aplicația SmartAlert Alba Iulia este supusă Politicii de Confidențialitate a SmartAlert Alba Iulia, inclusă acestor Termeni și condiții de utilizare. Aplicația SmartAlert Alba Iulia colectează, prelucrează și stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care dvs vă autentificaţi pentru a avea acces la aplicație, precum nume, prenume, telefon e-mail), precum și informaţiile privind localizarea telefonului dvs și identificatorul unic al dispozitivului utilizat (consultaţi punctul 3). Prin înregistrarea în vederea utilizării aplicației şi furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca aplicația SmartAlert Alba Iulia să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal. Aplicația SmartAlert Alba Iulia asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la aplicație și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți. Aplicația SmartAlert Alba Iulia prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare. Potrivit Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Municipiul Alba Iulia este obligat să prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sau o altă persoană, cu respectarea măsurilor organizatorice şi tehnice de securitate şi în scopul comunicat. De câte ori este posibil, se vor utiliza date anonimizate şi statistice despre accesarea și performanța aplicaţiei, incidente de securitate, activităţi maliţioase, etc. SmartAlert Alba Iulia nu își asumă răspunderea pentru exactitatea datelor transmise sau neactualizate de către dumneavoastră. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.

8. OBLIGAŢII ÎN PRIVINŢA PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, Municipiul Alba Iulia are obligația legală de a asigura:

9. DREPTURILE DVS. ASUPRA DATELOR PERSONALE

În calitate de operator de date personale, Municipiul Alba Iulia are obligația legală de a asigura persoanelor vizate exercitarea drepturilor acestora asupra datelor personale în conformitate cu prevederile Regulamentului General (GDPR) 679/2016, art.15-22, cele mai importante fiind:

Vă puteți exercita toate aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări scrise la adresa de e-mail dpo[at]apulum.ro și / sau la adresa poștală: Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Cod 510134.

10. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Municipiul Alba Iulia și/sau licențiatorii săi sunt unicii proprietari ai aplicației SmartAlert Alba Iulia , ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul aplicației, site-ului sau paginilor de Social Media. SmartAlert Alba Iulia este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar SmartAlert Alba Iulia va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a aplicaţiei SmartAlert Alba Iulia va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Primăria Municipiului Alba Iulia. SmartAlert Alba Iulia, grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de aplicația SmartAlert Alba Iulia sunt mărci înregistrate sau neînregistrate ale Primăriei Municipiului Alba Iulia. Acestea nu pot fi folosite fără acordul scris al Primăriei Municipiului Alba Iulia. Toate celelalte mărci înregistrate ce nu sunt proprietatea Primăriei Municipiului Alba Iulia și apar în aplicația SmartAlert Alba Iulia, sunt proprietatea respectivilor proprietari ce pot fi sau nu asociați cu SmartAlert Alba Iulia.

11. UTILIZAREA APLICAȚIEI

Prin descărcarea și folosirea aplicației SmartAlert Alba Iulia, sunteți de acord să nu încărcați, postați, trimiteți e-mail sau transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware său echipament de telecomunicație asociat cu aplicația SmartAlert Alba Iulia. De asemenea, vă angajați să nu aveți tentative de acces neautorizat în zone ale serverelor sau rețelelor ce au legătură cu zona nepublică a aplicației SmartAlert Alba Iulia. De asemenea, sunteți de acord să nu:

SmartAlert Alba Iulia nu promovează și nu recomandă sau tolerează folosirea aplicației în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați aplicația SmartAlert Alba Iulia în timpul desfășurării unor astfel de activități, licențiatorii SmartAlert Alba Iulia nefiind responsabili pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, caz în care, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

12. SITE-URI ALE TERȚILOR

Aplicația SmartAlert Alba Iulia poate conține link-uri către site-urile web/ aplicaţiile unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către licențiatori sau asociate cu SmartAlert Alba Iulia. Municipiul Alba Iulia nu este responsabil pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfăşoară doar între dumneavoastră și respectivele parți terțe.

13. COSTURILE DE UTILIZARE ALE APLICAȚIEI SMARTALERT ALBA IULIA

Municipiul Alba Iulia vă pune la dispoziție aplicația SmartAlert Alba Iulia în mod gratuit. Primăria Municipiului Alba Iulia, prin aplicația SmartAlert Alba Iulia, nu este responsabilă de percepția unor costuri suplimentare atunci când utilizați SmartAlert Alba Iulia. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca aplicația SmartAlert Alba Iulia să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea aplicației SmartAlert Alba Iulia cu alte rețele străine. Posibilitatea de a descărca aplicația SmartAlert Alba Iulia poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

14. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea Termenilor și condițiilor de utilizare a aplicației de servicii electronice SmartAlert Alba Iulia, sunteți de acord ca SmartAlert Alba Iulia să utilizeze orice comentarii, fotografii atașate, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către SmartAlert Alba Iulia, fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de promovare precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației SmartAlert Alba Iulia sau altor produse și servicii.

15. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Municipiul Alba Iulia furnizează aplicația SmartAlert Alba Iulia ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Primăria Municipiului Alba Iulia nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul aplicației SmartAlert Alba Iulia, orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul aplicației SmartAlert Alba Iulia, orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea aplicației SmartAlert Alba Iulia, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil, sau orice manieră de a utiliza aplicația SmartAlert Alba Iulia de către utilizatorii acesteia. Primăria Municipiului Alba Iulia își rezervă dreptul de a furniza aplicația SmartAlert Alba Iulia la discreția sa. Municipiul Alba Iulia, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru pierderea, sau orice prejudicii de orice fel, directe sau indirecte, ce reies din utilizarea sau au legătură cu aplicația SmartAlert Alba Iulia, chiar dacă posibilitatea pierderii sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

16. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termeni și condiții sunteți de acord că orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare și incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră şi Municipiul Alba Iulia, în legătură cu aplicația SmartAlert Alba Iulia, ce reies sau au legătură cu utilizarea sau cu acești Termeni și condiții de utilizare, interpretarea sau încălcarea acestora, întreruperea sau valabilitatea, se transmit la adresa de e-mail dpo@apulum.ro și / sau la adresa poștală: Alba Iulia, str. Calea Moților, nr. 5A, Cod 510134. Relația ce rezultă din acești Termeni și condiții de utilizare, aplicația SmartAlert Alba Iulia, publicitatea SmartAlert Alba Iulia sau orice activitate legată de acestea, vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legile din România, competența de soluționare aparținând instanțelor din Alba Iulia.

17. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al aplicației, trimiterea de solicitări false, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, care au scris un comentariu, sau oferă răspunsurile de specialitate pe aplicația SmartAlert Alba Iulia, vor fi sancționate prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta incidente sau de a utiliza aplicația.

18. GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în acești Termeni și condiții de utilizare, este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, limitează, interpretează sau descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea Municipiului Alba Iulia de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termeni și condiții de utilizare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

19. CONT DE ACCES

Aplicația este disponibilă pentru toți cetățenii, posesori de dispozitive mobile (tabletă, smartphone) care doresc să sesizeze sau transmită sugestii privind calitatea serviciilor publice municipale. Modalități de accesare a aplicației: pentru Android descărcați aplicația SmartAlert Alba Iulia din Google Play/Magazin Play, iar pentru IOS descărcați aplicația SmartAlert Alba Iulia din AppStore. După descărcarea și instalarea aplicației se solicită crearea unui cont, prin completarea tuturor câmpurilor obligatorii: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon. Aceste date sunt utilizate în comunicarea cu dvs. în vederea transmiterii datelor aferente incidentelor transmise și a modului de soluționare a acestora.

20. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la acești Termeni și condiții de utilizare sau la descărcarea și/sau folosirea aplicației SmartAlert Alba Iulia, nu ezitați să ne contactați la telefon: 0372586421 sau la email: informatica@apulum.ro